W GMINIE TOMICE OBECNIE FUNKCJONUJE FUNDUSZ SOŁECKI, W KTÓRYM MIESZKAŃCY DECYDUJĄ JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDĄ REALIZOWANE W DANYCH SOŁECTWIE. BUDŻET OBYWATELSKI NIE ZOSTAŁ WPROWADZONY.

Dowiedz się więcej
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.0001 01:24
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  01.01.0001 01:24
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  01.01.0001 01:24

Dlaczego warto?

Głosując w ramach Budżetu Obywatelskiego można doprowadzić do realizacji projektów, mających realny wpływ na nasze życie.

Trzy
powody

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.0001 01:24
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 01.01.0001 01:24
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 01.01.0001 01:24

Zgłoszone projekty